Home / אתיקה

אתיקה

בלוג עם אתיקה

הסכמה להצהרה זו מקנה את הזכות
לעשות שימוש בסמל "בלוג עם אתיקה"
המופיע בראש העמוד.

אות זה בא לסמל את המחויבות שלי לערכים,
לקוראים, למגיבים ולקולגות בקהילת הבלוגרים.

אות זה מחייב אותי לנהוג באחרים בכבוד,
לתקוף רעיונות – ולא אנשים,
לקבל גם דעות שונות משלי, המוצגות בכבוד.

אות זה מחייב אותי לכבד זכויות יוצרים,
לצרף לינקים והפניות,
לציין בבירור מקורות ישירים ומקורות השראה
ולהעניקה קרדיט הולם.

אות זה מחייב אותי לשמור על אינטגרטי
גם במקרים בהן נדרשת התנצלות פומביות.
אף אחד הרי אינו חסין מפני טעויות.
המחויבות שלנו היא לנסות לתקן אותן,
ללמוד מהן להשתדל שלא לחזור עליהן.

אות זה מחייב אותי לנהוג בשקיפות, לפעול כדי
שהקוראים שלי ידעו להבחין בין תוכן מערכתי,
תוכן שיווקי, חסות ופרסום, במידה ואבחר לשלב כאלה בבלוג שלי.

אות זה מחייב אותי שלא לפרסם, ככל האפשר ,
מידע מבלי לבדוק את המקורות, ובמידה ולא נמצאה הדרך
לאמת את הדברים, אציין זאת באופן מפורש.

אות זה מחייב אותי לעמוד מאחורי המילים שלי.
להכיר בכוחן, לנהוג בכוח הזה באחריות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top